Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Kurija Kušević

 Kurija Kušević sagrađena je u 19. stoljeću. U sklopu kurije nalazi se i nekadašnja konjušnica. Kurija je bila u posjedu plemića Kušević. Trenutno se čeka na obnovu Kurije koja je u derutnom stanju. Kurija Kušević nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

 

 

 

 

 

MINISTARSTVO KULTURE RH O KURIJI KUŠEVIĆ

 Radi se  na zaštiti kurije Kušević u Kuzmici, gdje je stanje bilo izuzetno alarmantno budući da je prijetilo urušavanje krovišta. Zato je još lani pokrenut program obnove krovišta, a ove se godine to nastavlja. U kontaktu s vlasnikom objekta, gradom Pleternicom znamo da je u tijeku definiranje buduće namjene toga vrijednog objekta. U sklopu samog objekta je i vrlo impresivan, prostran, zasvođeni podrum, te drugi vrlo lijepi prostor. Ta zgrada na žalost još nije dovoljno poznata, te to otvara i potrebu i nužnost da se kroz daljnja istraživanja i kroz izradu kompletne projektne dokumentacije koja će biti nužna za jednu sustavnu obnovu, da se zapravo ta zgrada detaljnije upozna.

Žarko Španiček, pročelnik konzervatorskog odjela u Požegi , 02.09.2010.

eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia