Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaĨun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Dobrodošli!

Ukratko

Kuzmica je danas, kao i u prošlosti, povezana u jednu cjelinu, sa Srednjim Selom i Viškovcima. Ova sela su smještena duž ceste Pleternica-Požega, između Orljave i Požeške Gore. Kuzmica se u prošlosti zvala Orljavica, a početkom prošlog stoljeća promijenila je ime. Gospodar ovih sela u vrijeme Turaka bio je Teptedarović-aga iz Kaniže.

Opširnije

Kuzmica info

Elektrocentrala "Munjara"

1912 - počinje elektrifikacija Požege i Požeške kotline puštanjem u rad električne centrale (“munjare”) u Kuzmici koja je koristila vodu rijeke Orljave. Centrala je osim vodene turbine imala i dizel agregat nešto manje snage. U gradskoj mreži tada je bilo instalirano šest transformatorskih stanica. Za otvaranje centrale zaslužan je najviše tadašnji gradonačelnik dr. Eduard Kürschner.

Opširnije

 

Kurija Kušević 

Kurija Kušević sagrađena je u 19. stoljeću. U sklopu kurije nalazi se i nekadašnja konjušnica. Kurija je bila u posjedu plemića Kušević. Trenutno se čeka na obnovu Kurije koja je u derutnom stanju. Kurija Kušević nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

Opširnije

Crkva Sv. Kuzme i Damjana

Barokna crkva sv. Kuzme i Damjana podignuta u 18. st. Po svecu zaštitniku dobila je Kuzmica ime. U baroknoj crkvi sv. Kuzme i Damjana nalaze se kasnogotička kadionica i korske klupe s rezbarenim ornamentima hrskavice (druga polovica XVII. st.).

Opširnije

Viškovački grad

Južno od Srednjeg Sela i Viškovaca na cesti Požega – Pleternica nalaze se ostaci velike utvrde na strmom i viskom (364 m n. v.) brijegu. Utvrda je prirodno dobro branjena pa joj je bio potreban jarak samo s južne strane. Ta velika utvrda ima ovalan tlocrt koji je produžen u smjeru sjever-jug, a masivna je kula (3 m debljine) pri-slonjena uz južni obrambeni zid. Visoka je kula dosta sačuvana, gotovo do visine od 20 m, a samo je na gor-njem dijelu otpala vanjska kamena obloga.

Opširnije


eRaĨuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia