Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRańćun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Crkva Sv. Kuzme i Damjana

Župna crkva župe Sv. Kuzme i Damjana smještena je u Kuzmici. Župa Sv. Kuzme i Damjana osnovana je 1968. Barokna crkva Sv. Kuzme i Damjana podignuta u 18. st. Po svecu zaštitniku dobila je Kuzmica ime. U baroknoj crkvi sv. Kuzme i Damjana nalaze se kasnogotička kadionica i korske klupe s rezbarenim ornamentima hrskavice (druga polovica XVII. st.).

 

 

 

eRańćuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia